AF–C 15 ja AF–C 60 - OÜ Sillak parkimistõkised

Go to content

AF–C 15 ja AF–C 60

AF–C 15 ja AF–C 60 soojustatud veefiltritega puhas vesi koju ja suvemajja!

Suur osa suvilatest ja eramajadest on ehitatud piirkonda, kus puudub tsentraalne vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning vett saadakse oma salv- või puurkaevust. Eraldi ruum tehniliste seadmete jaoks on vaid vähestes majades ning paigalduskohana võetakse kasutusele näiteks sauna lavaalune, kapp või toanurk.

On vaja filtrit, mis suudaks:
• vajadusel puhastada suurt veehulka,
• millel oleksid mitmekülgsed filtreerimisvõimed,
• mis võtaks vähe ruumi ega vajaks pidevat hooldust.

Neile nõuetele vastavad AKVA FILTER OY soojustatud mudelid AF-C sarjast, mis sobivad ka eramajades väävelvesiniku ja *radooni eemaldamiseks.

Täiendava lisavarustusega sobivad AF-C mudelid ka uraani ja arseeni eemaldamiseks joogiveest.
AF-C mudelites on ühendatud traditsiooniliste raua- ja mangaanifiltrite omadused ning hõbetatud aktiivsöefiltri omadused.

Tulemuseks on  funktsionaalne toimiv joogive puhastuse terviklahendus, millel puudub tagasipesu funktsioon.

Hõbetatud aktiivsöe kasutamine  võimaldab filtrit kasutada ka järvevee filtreerimiseks.

Võimsus
AF-C 15 Rst/ 10 bar 12 l/min, joogiveele või kui korraga kasutatakse ühte veetarbimispunkti, 15 000 - 27 000 liitrit/ filtreeriva materjali annusega
AF-C 60 Rst/ 10 bar 27 l/min, kui kasutatakse mitut veetarbimispunkti,  100 000 - 150 000 liitrit/ filtreeriva materjali annusega (vesiniksulfiidi eemaldamisel on kulu suurem)

Paigaldamine
Veefilter ühendatakse* veesüsteemi külge peale paisupaaki, võimaluse korral paigaldatakse sauna lava alla, köögikappi, toa seinale jne.


Filtri korpus on valmistatud roostevabast terasest – soojustus hoiab vee värske ja jaheda !

* kui  vees on radooni, küsi lisajuhiseid.


Mõõdud               AF - C 15       AF - C 60

 Kõrgus mm               500               780
 Laius mm                  300               470
 Sügavus mm            300                470

Hooldus

Filtrid töötavad elektrita ja ilma tagasipesu vajaduseta.
Filtreeriva materjali vahetamine on ainus regulaarne hooldustöö. Näit. filtri AF-C 60 filtreeriva materjali vahetamise intervall (100 – 150 m3) on suvilates üldiselt umbes 2 aastat. Kui filtrit kasutatakse eramus radooni või väävelvesiniku eemaldamiseks, võib liitrite alusel määratud vahetusintervalli ületada ja vahetada filtreerivat materjali 3-4 aasta tagant.

Filter on külmumiskindel. Filtreeriv materjal võib jäätuda ja on kevadel üles sulades jälle kasutusvalmis. Kui maja aastaringselt ei kasutata, soovitame veemõõtja talveks lahti ühendada.

Filtreerivad materjalid, filtri tööpõhimõte ja vee kvaliteet

AF-C mudelid on liitfiltrid, kus kasutatakse samalaadseid raua- ja mangaanieraldusaineid kui suurtes filtrites ning filtri südameks on hõbetatud aktiivsöe kiht, mis absorbeerib mustuse. Aktiivsöe hõbetamine takistab bakterite vohamist ja parandab vee hügieenilist kvaliteeti. Filtreeriva materjali vahetamise intervalli mõjutab sissetuleva vee kvaliteet.

Annusest jätkub 15 000 l - 150 000 l puhastamiseks, kui sissetuleva vee kvaliteet on järgmine:

raud (Fe) < 2.5 mg/l, mangaan (Mn) < 0.3 mg/l, KMnO4 < 25 mg/l, pH > 6.0 ja filtreerimise järgselt on tulemus:
Fe 0.0 - 0.4 mg/l, Mn 0.0 - 0.1 mg/l, KMnO4 < 20 mg/l, pH 6.5 – 9.5 (vastab hea kvaliteediga eratarbimiseks mõeldud tarbevee nõuetele)

AF-C filtrid eemaldavad veest ka häiriva lõhna ja maitse (väävelvesiniku).

 Kõrgus mm               500               780
  Laius mm                  300               470
  Sügavus mm            300                470Filtrikorpuse üla- ja alaosas on täite- ja tühjendamise luugid, mille kaudu saab filtreerivat materjali vahetada.
Toruühendused:
Sisse  1/2 ”
Välja   1/2 ”
Filtriga on kaasas veemõõtja. Kui maja aastaringselt ei kasutata, soovitame veemõõtja talveks lahti ühendada.

Filtrimassid on pakitud kartong pakenditesse.

OÜ Sillak / Reg. no. 12358385, VAT no. EE101578347
Posti aadress: Teaduse põik 14, Keila 76609, Estonia
Tel. + (372) 56 21 21 15
C.TK.Photopiltnik
Posti aadress: Teaduse põik 14, Keila 76609, Estonia
Back to content